4

prosince

Ochrana osobních údajů

V Zubní Lékař Olomouc máme závazek chránit soukromí a osobní údaje našich pacientů a návštěvníků naší webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, a jaké máte možnosti a práva v souvislosti s ochranou vašich údajů. Bereme vaše soukromí velmi vážně a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké údaje shromažďujeme

Shromažďujeme různé typy údajů, včetně, ale ne omezeno na, jméno, kontaktní informace, zdravotní informace týkající se vaší ústní péče, a informace související s vaší návštěvou na naší webové stránce. Tyto údaje získáváme přímo od vás, když nám je poskytnete během návštěvy naší kliniky, telefonicky, prostřednictvím emailu, nebo při interakci na naší webové stránce.

Jak používáme vaše údaje

Údaje, které o vás shromažďujeme, využíváme v první řadě k poskytování kvalitních stomatologických služeb, včetně diagnózy, léčby a preventivní péče. Dále jsou tyto údaje využívány pro interní účely, jako jsou statistické analýzy a zlepšování kvality našich služeb. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje využít také k zasílání informací o našich službách, novinkách a akcích.

Ochrana a bezpečnost vašich údajů

Podnikáme všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Používáme moderní technologie a postupy pro ochranu údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením. Vaše údaje jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které mají s těmito údaji pracovat a jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost.

Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Pro využití těchto práv nás prosím kontaktujte na email [email protected] nebo na naší poštovní adresu Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo obav ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Vlastníkem údajů a správcem je Marek Novotný, s poštovní adresou: Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika. Email: [email protected].

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa bude pro nás omezena